Elesium Projesi Nedir Pro -1

Elesium Projesi Nedir Pro -1

Aynen insanlari Sanal alem Matrixe Kuyma Projesi gibi, bu da bir proje, ve şeytanın oyunu. Hani çocuk kandırırsın ya, çocuk yanlışlıkla iyi bir şeyi eline aldıysa, ve düşürüp kırma gibi bir durum varsa, ona, onun sevdiği çikolata, şeker, lokum, bebek gibi bişey gösterirsin de, “onu ver, bak sana bunu veren” diye kandırıp, iyi ve orjinal değerli olanı elinden alırsın ya. insanoğlunu eneyi sanan şeytan, dünyanızı elinizden alan ve, yalancı cennet veren size diyor, ve cennet icad ediyor, elinde cennet ve birde cehennemi olacak olan kim idi, tabiki hadislerde bildirilen Deccal. Deccal ve şeytan takımının projesi bu da,  en değerli hazinemiz, Dünya’mızı yıkıp yumuyorlar, açlık ve felakete sürüklüyorlar, ve bizi Elesium Projesi olan uzaydaki cennete kaçmaya zorluyacaklar…. ve  halimiz ortada, savaşlar, armegedon, falan filen, kıtlık, enerji sorunu bilmem ne…..

Hadiste Peygamberimiz, Deccal’in yalancı cennet ve cehenneminin olduğunu açıkça belirtmiştir.

Müslim, Ahmed b. Hanbel ve İbn Mace’nin rivayet ettiği bir hadiste mealen şu ifadelere yer verilmiştir:

“Deccal’ın beraberinde bir cennet ve bir cehennem vardır. Onun cehennemi bir cennet, cenneti de bir cehennemdir.”

(Müslim, Fiten, 104,109; İbn Hanbel, 5/383; İbn Mâce, Fiten, 33/ 4071)

Diğer bazı rivayetlerde Deccal’le birlikte olan “su ile ateş” karşılaştırılması yapılmıştır.

(bk. Buharî, Enbiya, 50, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 106;107; 108)

Rib’î İbni Hırâş şöyle dedi:

Ebû Mes’ûd el-Ensârî ile birlikte Huzeyfe İbni Yemân’ın yanına gittim. Ebû Mes’ûd ona:
– Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den deccâl hakkında duyduklarını söyle, dedi. Huzeyfe de şunları söyledi:
– “Deccâl, yanında bir su ve bir de ateş olduğu halde ortaya çıkacak. Bazılarının onun yanında gördüğü su gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazılarının onun yanında gördüğü ateş de gerçekte ateş olmayıp soğuk, tatlı bir sudur. Sizden deccâle kim yetişirse, ateş olarak gördüğü tarafta bulunsun. Zira o, tatlı, içimi güzel bir sudur.”
Ebû Mes’ûd el-Ensârî, Huzeyfe’nin böyle söylediğini ben de duydum, dedi.

(Buhârî, Enbiyâ 50, Fiten 26; Müslim, Fiten 105, 108)


Demek ki, hadislerde “Deccal’in cennet ve cehennemi olduğu” reddedilemez bir gerçektir.

ve ilginç olan br keşfimde Alman ve Avusturyalılar isa ve Meryem öldü demezler de meryem annemizin öldüğü günü anarlar ve o güne “Maria Himmelfahrt” derler yani “meryem cennete gitti veya uçtu” derler. Aslında kelime olaraktan ise “Himmel” Gökyüzü veya Sema demektir, ve bu ilesium da yukarda semada bir yerde, ve duada amin derkende eller semaya kalkar, yani sema ve ilesium yani cennet himmel yani hangisi doğru hangisi yanlış insan birde şüphe ediyor yani cennette buradaysa ve semdaysa ve ilesium da semada ki proje ve “tavşana kaç, tazıya tut” oldu yine, yapın yapın belkide cennet orada olcakdır, ha ha ha, Dünya helak olacaksa belkide “Kurtuluş (istikbal) Göklerde dir” Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi,…….


Kar©glan Makaleleri

Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 04 Ağustos 2022 Perşembe

Original Kar©glan

Author: 0R0

Bir cevap yazın