Kategori: DiN BÜYÜKLERi

Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Allah’ın Dostunun Dostu

Allah’ın Dostunun Dostu:Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Lât, Menat ve Uzza’nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı…Güneşin yaktığı ama aydınlatmadığı zamanlardı…Muhammedü’l-Emîn’e…

Hz. Osman (r.a.) İki Nur Sahibi Hayırlı Eş

İki Nur Sahibi Hayırlı Eş:Hz. Osman (r.a.) İslam’a gönül veren Mekkelilerin vatanlarını terk etmelerinin üzerinden iki yıl geçmiş. Aylardan Ramazan….

Ali (r.a.) Hâne-i Saâdetin Kahraman Sakini

Hâne-i Saâdetin Kahraman Sakini:Ali (r.a.) Yeryüzünün en saadetli hanesi… Kâinatın Efendisi’nin sakini olduğu hane, hâne-i saâdet… Ve bu saadetten payını…

Fâtıma bint Resûlullah (r.a.) Babasının Annesi

Babasının Annesi:Fâtıma bint Resûlullah (r.a.) Risaletten yaklaşık bir yıl önceydi. Zeyneb, Rukiyye ve Ümmü Külsûm’un ardından Muhammedü’l-Emîn, kendisine göz aydınlığı…

Hz. Âişe (r.a.) Resûlullah’ın Sevgilisi

Resûlullah’ın Sevgilisi:Hz. Âişe (r.a.) O zamanlar evlerde kandiller yoktu. Ay ışığı sızardı küçük pencerelerden… Damlardı ayın şavkı hurma dallarından toprak…

Cafer b. Ebû Tâlib (r.a.) Zü’l-hicreteyn

Zü’l-hicreteyn:Cafer b. Ebû Tâlib (r.a.) Habeşistan’da, ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır. Allah sizin için bu durumdan bir çıkış…