Kategori: AKAiD

Akaidle Ilgili Çeşitli Meseleler

A) İMAN VE AMEL YÖNÜNDEN MÜMİNLER Müminler imanda, tevhidde eşittirler. Bu eşitlik, iman edilecek şeyler itibariyledir. Küfür ile iman, körlük…

Kaza Ve Kadere Iman

A) KAZA VE KADER Kaza ve kadere inanmak, iman esaslarından altıncısı ve sonuncusudur. Alemdeki canlı cansız her varlığın, güneşin, ayın…

Ahirete Iman

A) AHİRET NEDİR Ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. Bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. Terim olarak ahiret,…

Peygamberlere Iman

A) PEYGAMBER (RESÜL-NEBİ) KAVRAMI “Peygamber” kelimesi Farsça bir kelime olup, haber getiren anlamındadır. Dilimizdeki anlam, Yüce Allah ın, emir, yasak…

Kitaplara Iman

A) KUTSAL KİTAPLAR İslâmiyetin iman esaslarından biri de kitaplara imandır. Kitaplara iman etmek her müslümana farzdır. Yüce Allah kullarına mutluluk…

Meleklere Iman

A) MELEKLERİN TARİFİ Melekler, gözle görülmeyen, yemeyen, içmeyen, çeşitli şekillere girebilen, günah işlemeyen, Allah ın nurdan yaratıklarıdır. Kur an-ı Kerîmde…

Allah´a Iman

A) ALLAH VARDIR Günümüzde insanlar kendi yaptıkları füzelerle aya gidip geliyorlar, uzayda inceleme ve araştırmalar yapıyorlar. İnceleme, araştırma aletlerini uydular…

Iman Nedir?

A) İMANIN TANIMI a) İmanın sözlük anlamı; bir şeye kesin olarak inanmaktır. b) İmanın dînî terim olarak tanımı; Allah ın…

Allahu Tealanin Zati Sıfatları

SIFAT-I ZÂTİYYEYüce Allah’ın zatı için vacib olan, zorunlu olan sıfatlar. Bunlara sıfât-ı nefsiyye de denir. Diğer bir tabirle “zatî veya…

Allahu Tealanin Subuti Sıfatları

SIFÂT-I SÜBUTİYYE Yüce Allah’ın zatının gereği olan ve bu zattan ayrılmayan, ezelî ve ebedî olan vâcib sıfatlar. Bu sıfatların hepsi…