Kategori: GÜZEL SÖZ

TÜRKÇE DEYiMLER

Deyim Deyim, dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı veya söz dizimi içinde belirten…